fredag 29 september 2017

29/9 Mera fågel i näten idag.

Ett väderomslag till mulet gjorde att det var betydligt mer fågel idag. Tättingar fanns det i luften nästan hela dagen och till havs sågs lite sträck när vi hade tid att spana.
Många fåglar som fångades idag var ganska magra, vilket visar att de kommit hit under föregående natt.
Vi fick även tre nya märkarter för veckan och det var Rödstjärt, Grå flugsnappare och Stenskvätta som alla fångades med ett ex vardera.
Av sträck kan nämnas Vitkindad gås 15+22, Bläsand 28 och Sjöorre 22.
Vi hade även rastande storlom och tordmule.

Ringmärkta fåglar under dagen:
Gärdsmyg 2
Järnsparv 7
Rödhake 35
Taltrast 3
Stenskvätta 1
Grå flugsnappare 1
Rödstjärt 1
Gransångare 1
Lövsångare 3
Kungsfågel 71
Grönsiska 4
Summa märkta 129 fåglar av 11 arter samt 3 egna kontroller.

Urban Rundström
Bernth Andersson
Anita Eriksson
Lillemor Däckfors

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar