tisdag 18 oktober 2016

18/10 Avslut

Under dagen plockades successivt nät ner. På eftermiddagen avslutades höstens verksamhet då de sista näten var nere. Vi fick några lätta regnstänk på oss i mulet väder med den sedvanliga friska Sydost-vinden. Nu återstår möjligen några enstaka besök innan säsongen 2016 är över.
Några få obsar från dagen:
1 sträckande sånglärka
Ca 50 sträckande vitkindade gäss
Ca 20 sidensvansar

Dagens ringmärkning:
Gärdsmyg 2
Rödhake 2
Kungsfågel 1
Stjärtmes 7
Talgoxe 1
Trädkrypare 1
Grönsiska 2
Gråsiska 3

måndag 17 oktober 2016

17/10 Återbesök av Talgoxe

Sydost-vinden håller i sig, och inte många nät går att ha uppe. Under dagen har vi dock fått se solen vid några tillfällen. Bland udda observationer kan nämnas en säl som simmade runt i gräshålet (viken vid fågelstationen) under sen eftermiddag. I fågelväg noterades bl.a.
1 sträckande storlom
2 sträckande obest. lommar
20 sträckande + 15 rastande prutgäss
24 sträckande bläsänder

Dagens ringmärkning:
Gärdsmyg 1
Rödhake 1
Kungsfågel 1
Blåmes 2
Talgoxe 1
Trädkrypare 1
Grönsiska 27
Gråsiska 3

Dessutom fångades en talgoxe som vi ringmärkte 2014. Den var då en årsunge, och har bevisligen blivit drygt 2 år!

söndag 16 oktober 2016

16/10 fåglar i näten igen

Den friska vinden håller i sig, men vrider ner till SO från O under dagen. Som mest var 8 nät aktiva idag. Vi har finkammat södra delen av ön i jakt på sibirisk järnsparv som verkar finnas på alla andra öar förutom Enskär. Vi får nöja oss med obsar av ormvråk, upp till 6 havsörn, sträckande gäss (prut och vitkindade) och steglits. Dagens ringmärkning av 22 fåglar fördelar sig enligt följande :
Gärdsmyg 2
Rödhake 1
Kungsfågel 6
Stjärtmes 2
Blåmes 1
Talgoxe 2
Trädkrypare 1
Bofink 1
Grönsiska 3
Gråsiska 1
Domherre 2

lördag 15 oktober 2016

15/10 0-runda

Vinden har återigen präglat dagen, med vind över 10 m/s hela dagen. Det har medfört att endast 2 nät tillfälligt har varit uppe. Ingen fågel har fångats den tiden. Efter lunch lämnade en ur personalen ön, och skjutsades in till Studsvik. Därefter försökte vi som är kvar här ute leta fram någon järnsparv eller liknande på en promenad uppåt ön. Det gick väl sådär, och vi fick nöja oss med närobs på en ad havsörn som skrämdes fram ur en tät gran där den kalasat gråtrut. Dagen avrundas med grill-middag. Övriga obsar:
Ca 40 sidensvansar
Ca 20 sträckande vitkindade gäss
40+15+5 sträckande prutgäss

Är det imorgon det slår till?

fredag 14 oktober 2016

14/10 Nya märkarter

Dagen började med svaga vindar, och vi kunde dra isär fler nät än tidigare i veckan. Vinden ökade sedan under dagen, och till kvällen var det åter över 10 m/s.
Obsar under dagen:
Prutgäss 80+30+5+35+5
Sidensvans 80+40

Dagens ringmärkning summerade 56 fåglar enligt följande:
Gärdsmyg 1
Rödhake 5
Rödvingetrast 1
Kungsfågel 15
Stjärtmes 13
Svartmes 1
Blåmes 2
Trädkrypare 3
Gråsiska 14
Domherre 1

Imorgon utlovas rariteter även på Enskär.

torsdag 13 oktober 2016

13/10 Personalbyte igen

Vinden har nu avtagit till mer hanterbar nivå, och fler nät har varit uppe. Personalen förstärktes med 1 person vid lunchtid, och en annan lämnade ön tidig em. Inga anmärkningsvärda obsar gjordes under dagen.
Ringmärkningen för dagen slutade med en summa på 74 fåglar enligt följande:
Gärdsmyg 8
Rödhake 5
Kungsfågel 18
Stjärtmes 21
Blåmes 2
Talgoxe 1
Trädkrypare 3
Grönsiska 15 (varav 1 partiellt albinistisk)
Domherre 1

onsdag 12 oktober 2016

12/10 finskt besök

Den ostliga friska vinden fortsätter att begränsa antalet nät. Till sena kvällen har dock vinden avtagit, och vi hoppas på en givande dag imorgon. Personalen har idag utökats med ännu en person på eftermiddagen. Dagens roligaste observation är en finsk sparvhök, en ung hona som fångades på förmiddagen. Dagens ringmärkning:
Gärdsmyg 4
Rödhake 6
Kungsfågel 14
Blåmes 1
Totalt har 5 nät varit aktiva idag.