tisdag 24 oktober 2023

Summering hösten 2023

 Här följer en kort sammanfattning för hösten 2023 vid fågelstationen:

Totalt ringmärktes 1859 fåglar av 36 arter.

I vanlig ordning dominerade kungsfågel med 1118 ringmärkta, vilket är 60% av fångsten.
(Medel för de senaste 10 åren är 38%)

Några få ugglor; 3 pärlugglor och 3 jordugglor.

1 mindre hackspett, vilket var den första sedan 2014.

Hela 83 talgoxar, vilket är den högsta antalet på 10 år.

1 vardera av kungsfågelsångare och tajgasångare.

Hela 51 trädkrypare, vilket är högsta antalet sedan 2008 (medel 22 senaste 10 åren).

2 mindre flugsnappare (ej årlig).

1 vinterhämpling, vilket var den första sedan 2005.

Stationens 6:e steglits.

En utförligare redogörelse för verksamheten kommer så småningom i "Fåglar i Sörmland - Det Sörmländska fågelåret". 

Avslutningsvis ett stort tack till alla er som deltog i höstens 5,5 veckors verksamhet!  

(Om någon ytterligare fångst och ringmärkning genomförs vid fågelstationen under senhösten så kommer det att presenteras här i bloggen)

/Göran Altstedt

söndag 22 oktober 2023

Sista rycket

Eftersom väderprognosen gjort gällande att vinden skulle mojna rejält till morgonen, så ringde väckarklockan långt innan tuppen vaknat. Vi gjorde ett sista försök att fånga ugglor genom att dra isär ett antal nät innan frukost. Vid påföljande nätrunda, fortfarande i mörker, flög en uggla (sannolikt en jorduggla) över dasset i riktning mot uppsatta nät men behagade inte fastna och sågs heller inte till igen. I gryningen drogs ytterligare nät isär för att möta den invasion vi hoppades på nu när vinden var ca 5 m/s från ost-sektorn. Aktiviteten var dock inte så påtaglig och trots att nästan alla nätplatser användes fram till 14-tiden så blev facit bara aningen bättre än gårdagen (!). 

Successivt under eftermiddagen plockades samtliga nät ner eftersom detta troligen är säsongens sista dag med verksamhet. Vid 17 lämnar vi Enskär och den igenbommade fågelstationen.

Dagens ringmärkning:
Blåmes 3
Talgoxe 1
Stjärtmes 17
Kungsfågel 7
Gärdsmyg 2
Trädkrypare 10
Koltrast 2
Rödhake 1
Steglits 1 (fågelstationens 6:e ringmärkta!)
TOTALT 44 fåglar

Övriga observationer:
Sparvhök 5 sträckande mot SV
Jorduggla 1 trolig flög över under nätrunda
Sidensvans hörd
Mindre korsnäbb 1 förbiflygande

En av de två koltrastarna

Alltid lika charmig - Gärdsmyg!

Dagens enda rödhake

Dagens höjdpunkt - stationens 6:e steglits!


lördag 21 oktober 2023

Bra utdelning trots allt

 Föga oväntat blåser det fortfarande friskt när vi kör ut näsan utanför huset på morgonen. Det är sedan kulingstyrka under större delen av dagen. Vid 13-tiden drar regn in och vi avslutar den begränsade fångst som varit möjlig fram tills dess. Tre nätplatser har varit aktiva och fångsten får trots allt anses vara bra utifrån förutsättningarna. Det verkar dessutom ha kommit in en del nya fåglar eftersom majoriteten som fångades inte var ringmärkta. Något sträck att tala om var det inte, och bara kortare stunder tillbringades att spana ut över det upprörda havet. Vissa valde att plocka slånbär som fanns i mängd i anslutning till fågelstationen, medan andra föredrog att skrota bland buskar där det fanns lä och en del fåglar.

Dagens ringmärkning:
Större hackspett 1
Stjärtmes 15
Kungsfågel 7
Trädkrypare 1
Koltrast 2
Rödhake 1
Gråsiska 14 (cabaret)
TOTALT: 41 fåglar

Övriga observationer:
Vitkindad gås ca 20 som flög ett varv över Gräshålet

Vi laddar nu inför morgondagen när vinden har mojnat och fåglarna strömmar in över Enskär!

En av dagens två koltrastar

Gråsiska

Gråsiska ur annan vinkel

Trädkrypare av vanlig modell

Ungfågel av större hackspett

Varsam hantering...

Dagens enda rödhake


fredag 20 oktober 2023

Kuling och lite fångst

 Gårdagens friska vindar hade till idag ökat ytterligare och var i gryningen så pass friska att endast några få nät kunde användas. Under natten passerade ett regnområde och regn fick vi sedan stundtals under hela dagen. Det varvades med lite snö och även hagel, samtidigt som vinden under långa stunder var på kuling-styrka. Med dessa förutsättningar blir ju möjlighet till fångst därefter, och vi hade som mest 3 nätplatser aktiva samtidigt under dagen. Mot kvällen ökade vinden ytterligare, vilket nästan hotade att ställa in kvällens planerade grillning. Den genomfördes dock planenligt trots kuling och regnstänk.

Dagens ringmärkning:
Svartmes 1
Stjärtmes 3
Kungsfågel 3
Koltrast 1
Gråsiska 1
SUMMA: 9 fåglar

Några få observationer:
Vitkindad gås ca 120 sträckande mot SV
Vinterhämpling 1 förbiflygande


Dagens koltrast

Fluga på trumpeten...

Charmtroll i fångsten

Horisontell version 

Ännu en snygging!

Jo, det är visst en adult fågel


Ska kuling och regn ställa in grillning? - Skulle inte tro det!

torsdag 19 oktober 2023

Säsongens sista personalbyte?

 Idag vaknade vi till ett blåsigt, N 10 m/s i byarna, och kallt, +1C,  Enskär. Endast 9 nät var möjliga att dra upp. Men det var mycket fågel på södra udden och vi hann ringmärka 29 fåglar innan det var dags att dra ihop näten inför personalbytet.
Vi hann även kort ta en "sista" spaning över havet. Det mest anmärkningsvärda var en mycket sen strandskata som höll till på västra sidan av udden. Även några tordmular flög förbi.
Monika Dalhäll, Torbjörn Lundahl och Janne Oldebring tackar för en väldigt fin vecka på Enskär.
Nu lämnar vi över till familjen Altstedt och önskar lycka till med fortsatta verksamheten.

Efter en gemensam fika vid 14-snåret i lä av den gamla ringmärkarkuren, där det kom några korn snö mitt under kaffe och äppelpaj, så lämnade avgående personal Enskär med Lars M.  Pågående personal drog då isär de få nät som gick att ha uppe i den friska NO-vinden (7 st). Desperata försök att fånga någon uggla pågick fram till ca 21 då samtliga nät drogs ihop och vinden ökade i styrka under tiden.

Dagen avrundades med grillning.

Dagens ringmärkning:
Större hackspett 2
Blåmes 7
Kungsfågel 13
Gärdsmyg 2
Trädkrypare 3
Koltrast 1
Domherre 1
TOTALT 29 ringmärkta

Observerat i övrigt:
Skärsnäppa ca 30 på torskbådshällarna och en handfull utanför fd militärbaracken.
onsdag 18 oktober 2023

Tre små rätter och en pärla på det

 Redan tidigt i morse innan solen helt gått upp hade vi samtliga 24 nät uppe. Det var dock ganska tyst och vi undrade hur dagen skulle bli. Den första rundan var rätt lugn även om vi fångade 4 rödvingetrastar och en koltrast. Därför hann vi en stund kolla sträck. Och idag sträckte det mycket fågel om än på långt håll. Vitkindad gås kunde räknas i 4 siffriga tal, ejder i 3 siffriga och sjöorre passerade ca 150 ex under de stunder vi hade för sträckskådning på fm. Lunchen bestod i dag av rester från övriga dagar. Det blev restaurang "Tre små rätter" för en dag. Under em avtog sträcket. Förutom ovan nämnda var det väldigt många kråkor som flög förbi södra udden under hela dagen. Många hundra har passerat i öst-västlig riktning. Inga direkt söderut. Vart tar de vägen? Vädret höll i sig hela dagen med en vind som näten kunde tåla. Så samtliga nät satt uppe till mörkrets inbrott. Vid 7-tiden drog vi ihop alla nät förutom rovfågelnäten som vi lät vara i hopp om någon uggla. Och redan vid rundan kl 20 satt den där. Pärlugglan. Alltid lika fascinerande att se dem. Så söta. 

För dig som undrar kan vi berätta att vår smådopping fortsatt är kvar. Numera döpt till Staffan. Vi har sett honom under hela dagen och ropat ut till varandra om hans göromål. "Kolla, Staffan är på gräsänderna igen", "Staffan är inne närmast stationen" .. och liknande. Han har blivit en favorit.

Ringmärkning

Pärluggla 1
Mindre hackspett 1
Större hackspett 1
Blåmes 1
Talgoxe 1
Kungsfågel 12
Gärdsmyg 4
Trädkrypare 2
Koltrast 3
Rödvingetrast 4
Gråsiska 2 , en cabaret och en flammea

Totalt 32 fåglar av 11 arter

Sträck och observationer

Som nämnts ovan var det mycket sträck men på långa håll. Då vi endast har korta stunder för detta så har vi inte räknat några total antal. Men vitkindad gås gick i stora antal, en hel del ejder och sjöorre. Kråkorna hade ett jämnt flöde hela dagen. Även tordmule passerade utanför södra udden och vi såg minst 20 ex. Även en sillgrissla sågs. På em kom en blå kärrhök, honfärgad, insträckande från Garkast och rundade udden västerut. 
Övriga obsar att nämna var en större korsnäbb, hane, som rastade i en talltopp. Förutom den ringmärkta honan mindre hackspett sågs även en hane i fält. Ett 20-tal skärsnäppor rastade på en mindre kobbe långt ut och slutligen kom en lappsparv som flög lågt över stationen på em.

Fin hane gråsiska

Kvällens pärluggla strax efter att blivit släppt

Träden på Enskär kan se rätt udda ut under arbetets gång

Mindre hackspett

tisdag 17 oktober 2023

Alla nät uppe.........en stund

Som vanligt gick vi direkt från väckarklockan ut för att dra upp nät. Glädjande nog var vädret så bra att vi kunde få upp hela 18 nät på en gång. En ung koltrasthane blev dagens första ringmärkta fågel. Det var trots det rätt tyst på ön förutom de vanliga flockarna av siskor som drog fram och tillbaka. Det gav oss möjlighet att lägga lite mer tid för att skåda från vårt vindskydd. Men även över havet och i vikarna kring oss var det rätt så fågeltomt. Vädret växlade mycket under dagen. När klockan var 13.30 blev det plötsligt nästan vindstilla. Vi drog då upp samtliga nät vi har tillgång till. Dvs 3 näthissar med totalt 8 st  9 meters nät, 6 st fristående 9 meters nät, 4 st 6 meters nät och 6 st rovfågelnät. Glada för att äntligen ha fått upp alla nät hoppades vi på bättre fångst. Men istället kom vinden tillbaka och vid kl 16 började det tom regna lätt. Så nu blev det mer träning i att dra ihop nät igen. När mörkret lagt sig summerade vi till 21 st ringmärkta fåglar. Utslaget på våra ca 45 000 steg idag skulle vi kanske kunnat få några fler ringmärkta? Nu hoppas vi på mycket fågel imorgon som är vårt sista hela dygn på Enskär.


Ringmärkning

Sparvhök 1
Talgoxe 4
Kungsfågel 8
Gärdsmyg 1
Koltrast 1
Björktrast 1
Rödhake 3
Bofink 1
Grönsiska 1

Totalt 21 fåglar av 9 arter

Sträck och observationer

Inte mycket sträck alls idag men många fågelflockar av flera arter drog runt kring södra udden men få sträckte ut. Främst mindre flockar av såväl grönsiska som gråsiska, ett fåtal trastar och en del kråkor.
En ensam kanadagås "sträckte" förbi södra udden. 3 st större korsnäbb flög över stationen, ca 40 st skärsnäppor sågs på en kobbe mellan Enskär och Garkast. Slutligen är vår numera bekanta smådopping kvar i Gräshålet. En skojig och intressant obs var när smådoppingen bestämde sig för att faktiskt kliva upp mitt bland en grupp sovande gräsänder för att visa upp sig. Den vingade sig, bytte plats bland änderna, simmade runt dem och så upp igen för att på något sätt visa sin starka sida. Detta höll på minst 10 minuter. Inte en enda gräsand lyfte ens på huvudet. Den stackars doppingen gav sig till sist in i inre viken igen. Nu troligen med stukat självförtroende.


Skönt med lite värme en kylig dag

Man gör vad man kan för att skrämmas......

                                                                                       .........och går inte det är det bara att klippa till!!