tisdag 18 oktober 2016

18/10 Avslut

Under dagen plockades successivt nät ner. På eftermiddagen avslutades höstens verksamhet då de sista näten var nere. Vi fick några lätta regnstänk på oss i mulet väder med den sedvanliga friska Sydost-vinden. Nu återstår möjligen några enstaka besök innan säsongen 2016 är över.
Några få obsar från dagen:
1 sträckande sånglärka
Ca 50 sträckande vitkindade gäss
Ca 20 sidensvansar

Dagens ringmärkning:
Gärdsmyg 2
Rödhake 2
Kungsfågel 1
Stjärtmes 7
Talgoxe 1
Trädkrypare 1
Grönsiska 2
Gråsiska 3

måndag 17 oktober 2016

17/10 Återbesök av Talgoxe

Sydost-vinden håller i sig, och inte många nät går att ha uppe. Under dagen har vi dock fått se solen vid några tillfällen. Bland udda observationer kan nämnas en säl som simmade runt i gräshålet (viken vid fågelstationen) under sen eftermiddag. I fågelväg noterades bl.a.
1 sträckande storlom
2 sträckande obest. lommar
20 sträckande + 15 rastande prutgäss
24 sträckande bläsänder

Dagens ringmärkning:
Gärdsmyg 1
Rödhake 1
Kungsfågel 1
Blåmes 2
Talgoxe 1
Trädkrypare 1
Grönsiska 27
Gråsiska 3

Dessutom fångades en talgoxe som vi ringmärkte 2014. Den var då en årsunge, och har bevisligen blivit drygt 2 år!

söndag 16 oktober 2016

16/10 fåglar i näten igen

Den friska vinden håller i sig, men vrider ner till SO från O under dagen. Som mest var 8 nät aktiva idag. Vi har finkammat södra delen av ön i jakt på sibirisk järnsparv som verkar finnas på alla andra öar förutom Enskär. Vi får nöja oss med obsar av ormvråk, upp till 6 havsörn, sträckande gäss (prut och vitkindade) och steglits. Dagens ringmärkning av 22 fåglar fördelar sig enligt följande :
Gärdsmyg 2
Rödhake 1
Kungsfågel 6
Stjärtmes 2
Blåmes 1
Talgoxe 2
Trädkrypare 1
Bofink 1
Grönsiska 3
Gråsiska 1
Domherre 2

lördag 15 oktober 2016

15/10 0-runda

Vinden har återigen präglat dagen, med vind över 10 m/s hela dagen. Det har medfört att endast 2 nät tillfälligt har varit uppe. Ingen fågel har fångats den tiden. Efter lunch lämnade en ur personalen ön, och skjutsades in till Studsvik. Därefter försökte vi som är kvar här ute leta fram någon järnsparv eller liknande på en promenad uppåt ön. Det gick väl sådär, och vi fick nöja oss med närobs på en ad havsörn som skrämdes fram ur en tät gran där den kalasat gråtrut. Dagen avrundas med grill-middag. Övriga obsar:
Ca 40 sidensvansar
Ca 20 sträckande vitkindade gäss
40+15+5 sträckande prutgäss

Är det imorgon det slår till?

fredag 14 oktober 2016

14/10 Nya märkarter

Dagen började med svaga vindar, och vi kunde dra isär fler nät än tidigare i veckan. Vinden ökade sedan under dagen, och till kvällen var det åter över 10 m/s.
Obsar under dagen:
Prutgäss 80+30+5+35+5
Sidensvans 80+40

Dagens ringmärkning summerade 56 fåglar enligt följande:
Gärdsmyg 1
Rödhake 5
Rödvingetrast 1
Kungsfågel 15
Stjärtmes 13
Svartmes 1
Blåmes 2
Trädkrypare 3
Gråsiska 14
Domherre 1

Imorgon utlovas rariteter även på Enskär.

torsdag 13 oktober 2016

13/10 Personalbyte igen

Vinden har nu avtagit till mer hanterbar nivå, och fler nät har varit uppe. Personalen förstärktes med 1 person vid lunchtid, och en annan lämnade ön tidig em. Inga anmärkningsvärda obsar gjordes under dagen.
Ringmärkningen för dagen slutade med en summa på 74 fåglar enligt följande:
Gärdsmyg 8
Rödhake 5
Kungsfågel 18
Stjärtmes 21
Blåmes 2
Talgoxe 1
Trädkrypare 3
Grönsiska 15 (varav 1 partiellt albinistisk)
Domherre 1

onsdag 12 oktober 2016

12/10 finskt besök

Den ostliga friska vinden fortsätter att begränsa antalet nät. Till sena kvällen har dock vinden avtagit, och vi hoppas på en givande dag imorgon. Personalen har idag utökats med ännu en person på eftermiddagen. Dagens roligaste observation är en finsk sparvhök, en ung hona som fångades på förmiddagen. Dagens ringmärkning:
Gärdsmyg 4
Rödhake 6
Kungsfågel 14
Blåmes 1
Totalt har 5 nät varit aktiva idag.

tisdag 11 oktober 2016

Favorit i repris

Fortsatt frisk vind, som avtog något och vred ner mot ost under dagen. Några få nät var uppe under fm, men drogs ihop mitt på dagen. Till em hade vi som mest 5 nät aktiva. Några obsar från dagen:
1 hane duvhök
Minst 20 stjärtmesar

Dagens ringmärkning :
Rödhake 4
Gransångare 2
Kungsfågel 6
Stjärtmes 19
Blåmes 1
Grönsiska 1
Gråsiska (cabaret) 1

måndag 10 oktober 2016

10/10 Stjärtmes i majoritet

Vinden från NO har varit frisk hela dagen. Därför har endast 4 nät kunnat användas under dagen. En promenad uppåt ön på förmiddagen gav just ingenting förutom 2 döda getter som påträffades mitt på ön. De 5 getter som funnits kvar borde nu vara endast 2, eftersom en påträffats död för någon vecka sedan. Bland dagens observationer kan nämnas ca 15 sidensvansar. Dagens ringmärkning:
Rödhake 2
Svarthätta 1
Kungsfågel 3
Stjärtmes 12
Blåmes 1
Talgoxe 2
Gråsiska 1 (cabaret)

söndag 9 oktober 2016

9/10 Personalbyte med gäss (på sjön)

Mitt på dagen var det dags för byte av personal. I den friska ostvinden drogs de få nät som varit uppe ihop, och förblev så resten av dagen. Regn till och från under eftermiddagen och tilltagande vind.
Lite av dagens obsar:
Gråhakedopping 2
Smålom 1
Bläsand 20
Stjärtmes 20
Varfågel 1

Ringmärkning:
Kungsfågel 5
Gärdsmyg 1

Lördag 8 oktober.

Var kommer all blåst ifrån.....
Kulingstyrka från NO hela dagen och det ska öka mer under natten. Svårt med ringmärkning under dessa förhållanden och dagens resultat var endast 38 märkta fåglar fördelade på:
Gärdsmyg  1
Rödhake  1
Kungsfågel  34
Trädkrypare  2

Från vindskyddet kunde ett fint sträck av Vitkindad gås avnjutas då minst 1500 drog förbi södra udden. Också rörelse på Tordmular, Bläsänder och Sjöorrar kunde skådas.

 Protokollen fylls på, men alldeles för sakta.

 Dagens Rödhake.

Utsikt från vindskyddet upp på Fyrberget.

fredag 7 oktober 2016

Fredagen den 7:e blåser också bort.

Dagen har bjudit på blåst och mycket mer blåst, men trots vinden som ställer till det så har det fångats 55 fåglar idag.

Större hackspett  1
Gärdsmyg  3
Rödhake  1
Kungsfågel  42
Stjärtmes  2
Talgoxe  3
Trädkrypare  1
Bofink  1

Av observationer kan nämnas.
Skärsnäppa 7 ex
Duvhök 1 ung hona
Skedand 5

En av dagens Talgoxar.

Torsdag den 6e oktoberÄnnu mera vind...
Hård vind från nordost hela dagen. På några få ställen fanns lä och där fångades 31 fåglar fördelade på:
Gärdsmyg 2
Rödhake 1
Koltrast 1
Ärtsångare 1
Kungsfågel 21
Stjärtmes 1
Talgoxe 1
Trädkrypare 2
Domherre 1
Summa 31 fåglar

Personalbyte då Danne Johansson åkte hem och Janne Oldebring kom ut.

Dagens enda Stjärtmes.


Även en Ärtsångare fastnade i näten.


En god Paella med tillhörande öl och sol intages i lä för vinden.

torsdag 6 oktober 2016

5/10 Fortfarande hård vind.

Den ettriga  N/NO-vinden hänger i så fångstmöjligheterna begränsas en hel del och endast ett fåtal nät kan användas i vindskyddade lägen. Dagen bjöd på fantastiska flyguppvisningar av Havsörnarna och det mindre fantastiska är all fästingar som upptäckt att det finns nytt blod på ön för tillfället.

Dagens fångst inskränker sig till:

Gärdsmyg   2
Taltrast  1
Kungsfågel  19
Blåmes  2
Talgoxe  5
Trädkrypare  1
Summa 30 fåglar av 6 arter

 Kungsfågel.

 Taltrast.

 Havsörnar.

Och till slut går solen ner för en ny dag i morgon.

tisdag 4 oktober 2016

4/10 Blåsten är tillbaka.

Idag har vädret varit bra men nordvinden har tilltagit och till kvällen är alla nät ihopdragna. Under natten som gick så fångades höstens andra Pärluggla.

Dagens ringmärkning:
Större hackspett  1
Gärdsmyg  5
Rödhake  1
Rödstjärt  1
Taltrast  2
Gransångare  1
Kungsfågel  63
Blåmes  12
Talgoxe  1
Trädkrypare  3
Domherre  1
Sävsparv  1

Summa 92 ringmärkta fåglar av 12 arter.

måndag 3 oktober 2016

3/10 Ännu en dag i paradiset.

Strålande sol och fortsatt nordvind hela dagen gör att det är gott om fågel även idag i näten, så livet är gott att leva här ute i skärgården.

Ringmärkta fåglar under dagen:

Ängspiplärka 1
Gärdsmyg 19
Rödhake 8
Taltrast 4
Gransångare 1
Kungsfågel 174
Entita 1
Svartmes 4
Blåmes 2
Talgoxe 1
Trädkrypare 3
Gråsiska 4
Summa: 222 fåglar av 12 arter

Observationer:
Bl.a. ca 200 Prutgäss sträcker förbi och en honfärgad Blå kärrhök ses också.


 Personalen intar en mycket god fisksoppa i solgasset på Enskärs uteservering.


Dagens enda Entita poserar för kameran.

2/10 I väntan på dagrapporten

Ett besök på förmiddagen med stängsel-arbete gav bla följande:
Hökuggla 1 ex visades upp av avgående personal.
Flera flockar med dubbeltrast, den största ca 60 fåglar.
En flock förbisträckande tranor, ca 50 ex.
4 fjällvråkar i skruv över norra Enskär.

En utförligare rapport över söndagen väntas av personal som startade sin vecka vid lunchtid.

2/10 Fåglarna strömmar till.

Vinden avtog igår eftermiddag och till natten vred det över till lätt nordlig vind. Detta gjorde att fågeltillången var mycket bra med många nyanlända fåglar.
Det startade bra på första rundan i mörkret då det fångades en Hökuggla för hand i pannlampans sken och sedan strömmade det till fågel under hela dagen. Bl.a. så kom det mängder med Dubbeltrastar (mer än hundra kunde räknas in) och det stöttes en Dvärgbeckasin bland näten. Varken beckasinen eller någon dubbeltrast fångades.
Hökugglan var kvar till personalbytet vid middagstid så pågående personal fick fina fototillfällen på den då den satt nere i skogen.
Dagens fångst:
Hökuggla  1
Gärdsmyg  10
Järnsparv  1
Rödhake  18
Taltrast  5
Koltrast  1
Svarthätta  6
Gransångare  3
Kungsfågel  200
Blåmes  2
Talgoxe  1
Trädkrypare  1
Grönfink  1
Grönsiska  1
Gråsiska (cabaret)  3
Totalt 254 fåglar av 15 arter
Även en kontroll av en Finskmärkt Rödhake fastnade i näten.

lördag 1 oktober 2016

1/10 Senaste nytt.

Äntligen så har vi fångat årets första Pärluggla alldeles nyss. Den hade lockats fram av ljudspelaren och satt i ett nät bredvid.

1/10 Äntligen fågel.

På morgonen hade vinden avtagit ngt och det märktes direkt få det var mycket fågel i rörelse hela dagen. Tyvärr var vinden sådan att vi bara kunde ha ett fåtal nät uppe under större delen av dagen. Till kvällen har vinden avtagit så att samtliga nät är i drift.
På sena eftermiddagen så skjutsas en ur personalen in till Studsvik då vinden avtagit.
Observationer:
6 olika Havsörnar
1 ung Brun kärrhök
1 Tornfalk
Mindre korsnäbb
Steglits
Varfågel
M.m.
Ringmärkta:
Gärdsmyg  1
Rödhake  3
Taltrast  1
Svarthätta  1
Gransångare  1
Kungsfågel  18
Blåmes  1
Talgoxe  1
Summa: 27 märkta fåglar
Sträckande fåglar:
Grågås  10
Kärrsnäppa  5
Ljungpipare  2

Undertecknad fotograferar örnar vid en död get vid middagstid och har flera örnar i området.
För sent upptäcks en svart kråk/kajstor fågel med gul näbb som kommer i full fart från havet och försvinner lågt över skogen. Obsen varar bara i max 10 sek och fågeln hinner inte artbestämmas eller fotograferas.
Alpkaja är nog det som ligger närmast till hands att det kanske var ????

fredag 30 september 2016

30/9 Mera vind i seglen.

När vi kollade vädret idag på morgonen så hade vi 18 m/s i vindstyrka och storm (25 m/s) i vindbyarna. Detta gjorde att endast ett fåtal (6 st) nät kunde användas under dagen.
Inte ens Havsörnarna var sugna på att vara uppe idag.
Det var meningen att två ur personalen skulle ha skjutsas in till Studsvik under dagen, men för att inte utsätta oss för fara så fick de stanna en dag till.
Till kvällen så hade vi en vindkantring och det var nästan vindstilla innan det drog på igen i en ny riktning.

Dagens blygsamma fångst:
Gransångare  1
Lövsångare  1
Kungsfågel  2
Grönsiska  5
Gulsparv  1
Summa: 10 ringmärkta fåglar och kontroll av 2 Blåmesar och en Talgoxe.

torsdag 29 september 2016

29/9 Blåst, regn och lite mer fågel.

Dagen startade med fångst fram till 09:00 då regnet började så vi fick dra ihop näten. Framåt 15-tiden hade vädret blivit bättre då att en del vindskyddade nät kunde dras isär igen. Den hårda vinden hela dagen gjorde att endast näten kring stationen kunde användas för fångst.
Dagens summa.
Rödhake  10
Kungsfågel  16
Gransångare  5
Blåmes 2
Talgoxe  1
Summa.  34 fåglar

På morgonen i soluppgången visade sig en hel fin regnbåge mot NV innan regnet kom och vi fångade en del Gransångare under de första morgontimmarna.
Urban Rundström/Anita Eriksson/Lillemor Däckfors och Bernth Andersson.