söndag 16 oktober 2016

16/10 fåglar i näten igen

Den friska vinden håller i sig, men vrider ner till SO från O under dagen. Som mest var 8 nät aktiva idag. Vi har finkammat södra delen av ön i jakt på sibirisk järnsparv som verkar finnas på alla andra öar förutom Enskär. Vi får nöja oss med obsar av ormvråk, upp till 6 havsörn, sträckande gäss (prut och vitkindade) och steglits. Dagens ringmärkning av 22 fåglar fördelar sig enligt följande :
Gärdsmyg 2
Rödhake 1
Kungsfågel 6
Stjärtmes 2
Blåmes 1
Talgoxe 2
Trädkrypare 1
Bofink 1
Grönsiska 3
Gråsiska 1
Domherre 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar