lördag 16 september 2017

16/9 Sol och blygsam fångst

10 nät uppe i finvädret hela dagen, men anmärkningsvärt blygsam fångst trots att en hel del tättingar rör sig i buskagen. Närmare 75% av dagens fångst under en runda, då bl.a 15 kungsfåglar plockas ur ett nät.
Vi tar en tur bort mot Garkast och Stora Gråskär, där Länsstyrelsen nyligen utfört röjningar inom projektet LIFE Coast Benefit, för att förbättra miljön för häckande fåglar.
Under dagen syns pilgrimsfalk, stenfalk och lärkfalk, liksom rastande kärrsnäppor och förbisträckande brushane. Tre fiskgjusar sträcker förbi söderut över ön.
Dagens märkning summeras till:

Gärdsmyg 2
Rödhake 6
Ärtsångare 1
Svarthätta  3
Lövsångare 1
Kungsfågel 20
Grå flugsnappare 1
Entita 1
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar