tisdag 15 oktober 2013

Fortsättning på föregående vecka.

Idag fortsätter vi med rapporten från föregående vecka och vi kan konstatera att Kungsfåglarna nu börjar att komma igång med lite högre märksummor. Det är också väldigt mycket Gråsiskor  av rasen ¨cabaret¨ (Brunsiska) av alla de siskor som fångas.

Fredag 11 oktober.

Märkta fåglar:
Sparvhök       1
Pärluggla        1
Taltrast          5
Rödvingetrast 2
Koltrast         2
Rödhake      27
Gärdsmyg      9
Svarthätta      1
Kungsfågel    47
Grönsiska      4
Gråsiska        5
¨Brunsiska¨   53
St. hackspett  1
Summa       158 märkta fåglar

Övriga observationer under fredagen:
Sträckande fåglar.
Dvärgmås       15
Fjällvråk         12
Ringduva    ca 1000
Kråka        ca 1000
Svartmes         10

Pärluggla i fångstpåsen. ------- Tengmalms Owl.

Lördag 12 oktober.

Märkta fåglar:
Sparvhök            2
Gärdsmyg           5
Rödhake            5
Koltrast              4
Taltrast              1
Gransångare      2
Kungsfågel       64
Trädkrypare      4
Bofink               1
Grönsiska          1
Gråsiska            1
¨Brunsiska¨       23
Domherre         1
St. hackspett     1
Blåmes              2
Talgoxe             5
Nötväcka          1
Summa          123 märkta fåglar

Övriga observationer under lördagen:
Tobisgrissla    3 rastande
Havsörn        15 ex sedda samtidigt
Berglärka       2 rastande
Vinterhämpling 10 sträckande

Sparvhök. ------- Sparrow hawk.

Söndag 13 oktober.

Märkta fåglar:
Sparvhök         1
Morkulla          1
M. hackspett    1
Gärdsmyg        3
Rödhake          6
Koltrast           1
Gransångare    1
Kungsfågel     12
Blåmes            6
Talgoxe           2
Nötväcka        1
Trädkrypare    2
Grönfink         3
Grönsiska      11
Gråsiska         1
Domherre      3
Gulsparv        1
Summa          55 märkta fåglar

Övriga observationer under söndagen:
De 2 Berglärkorna som hittades igår har fortfarande varit kvar under dagen
En rastande Gråhakedopping och en sträckande Kustpipare.
Personalen minimerades under eftermiddagen då Janne Oldebring skjutsades till fastlandet.

Trädkrypare. --------- Treecreeper.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar