torsdag 17 oktober 2013

1,23% större korsnäbb

Dagens ringmärkning (81 nymärkningar av 11 arter):
Rödhake: 1
Koltrast: 6
Rödvingetrast: 1
Kungsfågel: 17
Stjärtmes: 6
Blåmes: 6
Talgoxe: 24
Trädkrypare: 3
Grönfink: 1
Gråsiska: 1
Större korsnäbb: 1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar