onsdag 4 oktober 2017

Boris är kvar

Återigen en blåsig dag men vinden har vridit upp mot väst. Dessvärre medförde det att personalförstärkning uteblev men förhoppningsvis går det att genomföra under morgondagen.
Under dagen användes som mest 5 nät.
Dagens ringmärkning:
  • Gärdsmyg 1
  • Rödhake 1
  • Gransångare 1
  • Kungsfågel 15
Dessutom återfångades Boris, den ryska kungsfågeln, som uppenbarligen vistats här de senaste 3 dagarna. Bland övriga observationer kan nämnas 1 ensam sträckande prutgås och några enstaka mindre korsnäbbar.
Trattkantareller från Enskär


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar