måndag 21 september 2015

Söndagens fångst

Under söndagen så avtog vinden ännu mer och alla nät var i drift hela dagen, vilket resulterade i bra fångstsiffror.
Sparvuggla 1
Pärluggla 21
Spillkråka 1
Trädpiplärka 1
Gärdsmyg 6
Rödhake 26
Taltrast 3
Ärtsångare 2
Svarthätta 9
Gransångare 8
Lövsångare 8
Kungsfågel 64
Grå flugsnappare 1
Talgoxe1
Trädkrypare 1
Bofink 1
Totalt 154 fåglar.
Natten till idag bedrevs ugglefångst fram till 03:30 vilket resulterade i 2 sparvugglor och inte mindre än 40 fångade pärlugglor varav en pärluggla var märkt i Norge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar