tisdag 23 september 2014

Välfyllda nät = välfyllda fågelpåsar.

Efter regn kommer solsken sägs det ju och efter gårdagens regnande sken solen idag. Den kalla nordanvinden avtog under dagen men det känns att det är ett väderomslag till lägre temperaturer. Samtliga nät togs i drift under morgonen och en del nya sattes också upp under dagen. Mitt på dagen så var det gott om fågel kring södra udden och dagens fångst stannade på 198 ringmärkta fåglar. Roligast i dagens fångst var en Talltita och fem stycken Sparvhökar.
Vi fick även en mycket ung Kungsfågel som just påbörjat sin kroppsruggning, vilket jag inte sett tidigare här på ön. Nu till natten har vinden nästan avtagit helt och  uppe på Tallberget så ljuder pärlugglans läten ur ljudanläggningen bland näten och vi hoppas givetvis på årets första Pärluggla under natten. Lite observationer hanns också med och vi kunde notera Svärta, Salskrake, Sångsvan, Kanadagås och Kustpipare bl.a.

Ringmärkta under dagen:
Sparvhök             5
Rödhake             32
Gärdsmyg            1
Kungsfågel       147
Gransångare       5
Trädkrypare        2
Svarthätta            3
Bofink                  1
Talltita                  1
Taltrast                 1
Summa             198 ringmärkta
Urban Rundström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar